pokerde para kazanma hileleri Hakkında Gerçekler Açığa

Sessizligiyle Kamer§en’i urkuten bir Kağan. Birkag gun once Aysel’in bizi ba§ba§a birakip giktigi yari karanlik bir odada, Kamer-§en’in boluk porguk, §a§hınç daginik anlattiklarindan aklimda mütebaki. Bu Kağan nerede §imdi? Niçin damadin yaniba§inda degil?

Hayranlikla bakiyor bana. ikide bir tutturdugu ‘yatalim’lar ne soz? Artik baskı surulmeye güven edilemeyecek lahut bir varligim. Meryem Asıl’yim. Olympos tanrigasiyim. Sami’nin gergek sevginin i§te bu olduguna inanan, buna kavu§maktan co§an baki§lari: Ilenme i§te a§k bu, a§k bu, a§k bu!

Eli yine elimde, geldigimiz yollan elverişsiz yone bir kat daha yuruduk o ahit. Toprakliktan gikip Esat’in Dortyol agzina dek geldik.

§u kopruyu kurdular. hayırlı mi ettiler efendim, kotu mu ettiler efendim? Ne ettiler? Bir devran ben de du§undum bunu. Ug yil zip zip zipladim ortalikta. Bir nöbet henüz inangliydim. Hem de yarim yirtik inanglarin ocunu kısaltmak istercesine. Deli kabil, mecnun kabil takilip Omer’in, Aysel’in ve burda karinca surusu gibi gok olan onlarin kopyeleri pe§ine, âdeta ben de gittigim, oturup kalktigim her yerde “Efendim, bu kudret gok kotu bir kifayet. Bu adamlar gok rüsva adamlar. Qok yanli§ i§ler yapiyorlar ve dahi üstelik yapiyorlar kopekler! Memleketi hig du§unmuyor, cümle kendi gikarlarini du§unuyorlar. Qogunluga yarari olmayacak bir kopruyu, bilmem kag paralar yedirip elin adamlarina, getirip istanbul’un tuzu kurulan jgin, kendi adamlari igin kuruyorlar!

“Ne yapsin, anne,” dedi: Ho§gorun. Herkese kar§i kizma gok du§kun, gok sevecen bir asıl olarak gorunmek istiyorsa bunu da ho§gorun. §imdi nikah kiyilirken bir de aglamaya ba§larsa; onu da ho§gorelim.

Elbet, senin de du§tugun kavuşum acisini birinden, tam yerinden, Zehra’dan gikarman gerekiyordu; oyle yaptin:

Hakikat §u ki, siteye ulaş gok anlayışlı idin. Bundan ba§ka bir Turk bahis bul subayina kar§i gosterdigi bu yakin ilgi, beni tarife sigmaz derecede bahtiyar etmi§ti. Beddua Sumida, Sumida!.. Kaderin bizlere lutfettigi o tesaduf ne ulvi bir tesaduftu!

ilhan, bizi yeniden unutup izzetinefis masasina dogru yururken, hun arak iginde, gok tela§li bir Mujgan, kocasini kalabaligin arasindan siyirarak en ağızsız ko§e olarak gozune kestirdigi bizim ko§eye dogru surukleyip getirdi.

Gul’un babasinin yaninda uzun sure kalamadim. Onu, mecmu ormanlar ustune bana vukuf vermeye zorluyormu§um duygusuna kapildim.

almalarim du§unmeme vaktim mi kaldi, halim mi evet a Ayten? Sana davulun sesi alarga ho§ geliyor tabii. Bir bakima ne âlâ ettin, ne yerinde ettiniz bile oralara yerle§ip oturdunuz. Baksana, buralarda karde§ karde§e yar degil artik. Baksana, oz oglumun biri, oz oglumun otekini vurmayi bile du§unuyor. Hay keskim biz de gitseydik o zamanlar! Remzi abim bir kuru§guk yardim etmedigi siralarda, ug kuru§luk yuzba§i maa§iyla ordan oraya suruklenip durdugumuz gunler, bunun kocasi Cemil kag kez yazmi§ti.

“Ben dogrusu, en gok nerden bulacagini düşkünlük ettim ama, kendisini kagakgi filan sanmayayim diye olacak, henüz ben sormadan alni agik hesabini verdi.

Ali Eli uz’yi bu dugunde bile gormedim. Gorseydim gok sevinecektim, biliyor musunuz? Sizinle kar§ila§tigim an’dan ba§layarak metot asıllar ustume yigilip duran dayanıklı gok sorunun, aptal ittigim birçok ku§kunun agirligindan birazini da onun omuzlarina yukleyivermi§ olacaktim.

Soluk alacak bir mekân olsa. Bir balkon. Bir temek onu. Oyle bir nokta yasak. Salt Ay§en’in gunler onceki: “Size hayranim Omer abi, fakat goktandir hayranliktan ote bir §ey duyuyorum size kar§i,” diyen titrek sesi. O sese ko§mamak igin Tezel’in yanma kagmak istiyorum i§te.

Tezel’in burada bulunu§undan azbuguk gurur duyan, buna sevinen iki ki§i bile mi yasak evet? Gerçekleşemez evet mu? Biri annesi i§te, Fitnat hanim: Bak bir bile serseri derler benim bu kizima.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “pokerde para kazanma hileleri Hakkında Gerçekler Açığa”

Leave a Reply

Gravatar